Foto: Pixabay.com

AI og maskinlæring i kraftsystemet

22.11.2020

I en verden som i økende grad er avhengig av elektrisitet, er det ytterst viktig å gi en stabil strømforsyning til sluttbrukerne. Trender som innføring av fornybare energikilder, endrede forbruksmønstre og tap av treghetsmoment fører til ustabil nettdrift. For å opprettholde et høyt nivå av forsyningssikkerhet er det nødvendig å utvikle nye verktøy til drift […]

Les mer »

Stor suksess med streaming-møte!

26.10.2020

Oslo gruppe arrangerte 26.10.2020 NEF sitt første streaming-møte noensinne. Foreleser var professor emeritus Hans Haakon Faanes som foreleste om Kraftmarkedet i Norge og Norden de siste 100 år. «Sjeldent har jeg forelest for så glissent publikum,» sa Faanes «men trøster meg med at det er en del som følger med i skyen». Så sant som […]

Les mer »
(foto: Skitterphoto.com)

NEF aktivitet høsten 2020

28.09.2020

28.09.2020: Aktiviteten i NEF vil i løpet av høsten 2020 gradvis startes opp igjen, med fokus på små arrangementer der det er mulig. NEF følger FHI sine smittevernråd og retningslinjer, med eventuelle lokale tillegg. De lokale gruppene vil stå for arrangementene. Ved spørsmål, kontakt generalsekretær.

Les mer »

Pris til beste Bacheloroppgave UiA

16.09.2020

Til tross for vanskelige sosiale forhold grunnet Covid-19 klarte NEF-Agder også i år å dele ut sin pris for beste Bacheloroppgave til tre fremragende studenter på Fornybar Energi linja – Universitetet i Agder. Studentene som mottok prisen er Vilde Lundh Andresen, Ola Vestvik og Tarald Nordfonn for oppgaven «Power performance modelling of airborne wind energy […]

Les mer »

Beste elkraft bachelorstudent USN

16.09.2020

Hedersprisen «Beste elkraft bachelorstudent» ved Universitetet i Sørøst-Norge ble i år tildelt Henrik Engum Pedersen. Prisen ble delt ut fredag 12. juni 2020 av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim. Henrik Engum Pedersen begynte på Y-veien i Elkraftteknikk i Porsgrunn ved Høgskolen i Sørøst-Norge, men går ut fra Norges nyeste universitet: Universitetet i Sørøst-Norge. […]

Les mer »