Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss!

Norsk Elektroteknisk Forening
Organisasjonsnummer: 971 526 521

Sentralt

Spørsmål om kontigent, fakturering, og liknende gjøres til Tekna på ttf@tekna.no

Spørsmål om foredrag/arrangementer tas med de lokale gruppene.
Vi har 5 lokale grupper i Norge:

Bergen

Leder
Britt Standal
Siemens ASE-post: bstanda@online.no
Mobil: 48147551
Sekretær
Ivar Milde
Hellebakkane 46
5215 LyseklosterE-post: ivarsvmi@online.no
Privat 55 19 68 34, mobil 996 13 910

Oslo

Leder
Ivar Husevåg Døskeland
Statnett SF
Tegelverksgata 7 C
0553 OSLOMobil 986 55 564
E-post: ivarhd@gmail.com
SekretærHans H Faanes
Prof.em.
Belsetveien 23 A
1348 RykkinMobil: 959 91 947
E-post: hans.faanes@elkraft.ntnu.no

Rogaland

Leder
Eirik Molund
E-post: rogaland.nef@gmail.com
Mobil: 47322920
Sekretær

Skiensfjorden

Leder
Tom Norheim
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 PorsgrunnMobil:93432402
E-post: tom.norheim@skagerakenergi.no
Sekretær
Ivar Lifjeld
Møre Trafo AS
Bjørn Olavssonsvei 11
3417 SkienMobil: 928 70 073
E-post:ivar.lifjeld@moretrafo.no

Trondheim

Leder

Ole E. Holm
Siemens AS

E-post: ole.holm@siemens-energy.com
Mobil  934 29 708

Sekretær

Halsten Aastebøl
NTNU Inst for elkraftteknikk
7020 Trondheim

Tlf.: 90793795
E-post: halsten.aastebol@ntnu.no