(foto: Skitterphoto.com)

Forsyningssikkerhet ved økt elektrifisering (webinar)

17.08.2021

Alle NEFs medlemmer er invitert til webinar som arrangeres av ESRA (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) 1. september 2021 kl. 12-14. Webinaret er gratis for medlemmer av NEF og ESRA. Webinaret gir innsikt i de utfordringene kraftbransjen og aktører som er avhengig elektrisk kraft, står overfor rundt forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering, økt internasjonalisering, økt […]

Les mer »

The Battery Coast

18.04.2021

CEO i Morrow, Terje Andersen, holdt 6.4.2021 et foredrag for NEF  hvor han orienterte om Morrows satsning i Norge. Foredraget ble streamet på nett fra Ingeniørenes hus i Oslo med god hjelp fra Tekna. Andersen fortalte om potensielle kunder, planer og begrepet «the battery coast», med plassering på Sørlandet hvor det er gode forutsetninger for […]

Les mer »
Foto: Pixabay.com

AI og maskinlæring i kraftsystemet

22.11.2020

I en verden som i økende grad er avhengig av elektrisitet, er det ytterst viktig å gi en stabil strømforsyning til sluttbrukerne. Trender som innføring av fornybare energikilder, endrede forbruksmønstre og tap av treghetsmoment fører til ustabil nettdrift. For å opprettholde et høyt nivå av forsyningssikkerhet er det nødvendig å utvikle nye verktøy til drift […]

Les mer »

Stor suksess med streaming-møte!

26.10.2020

Oslo gruppe arrangerte 26.10.2020 NEF sitt første streaming-møte noensinne. Foreleser var professor emeritus Hans Haakon Faanes som foreleste om Kraftmarkedet i Norge og Norden de siste 100 år. «Sjeldent har jeg forelest for så glissent publikum,» sa Faanes «men trøster meg med at det er en del som følger med i skyen». Så sant som […]

Les mer »
(foto: Skitterphoto.com)

NEF aktivitet høsten 2020

28.09.2020

28.09.2020: Aktiviteten i NEF vil i løpet av høsten 2020 gradvis startes opp igjen, med fokus på små arrangementer der det er mulig. NEF følger FHI sine smittevernråd og retningslinjer, med eventuelle lokale tillegg. De lokale gruppene vil stå for arrangementene. Ved spørsmål, kontakt generalsekretær.

Les mer »