Høstmøte i Trondheim

10.11.2021

Årets høstmøte ble avholdt på Kvilhaugen Gård 21. oktober og det var 14 medlemmer til stede. Det var lenge siden man hadde et fysisk møte i NEF’s Trondheims gruppe, så man startet møtet med en halvtimes mingling kl. 18.00. Deretter brukte leder Ole Holm noen minutter for å presentere litt medlemsnytt. Så var det tid […]

Les mer »

Mobil energi i Skiensfjorden

10.11.2021

Skiensfjorden gruppe holdt temamøte 11.10.2021. Foretningsutvikling ved Skagerak Energi er i ferd med å starte opp et pilotprosjekt hvor verdens største offgrid batteri skal bygges. Batteripakken vil passe alt fra utslippsfrie byggeplasser til festivaler. Prosjektet ledes av Kennet Andersen. Sammen med Øystein Øvrum, også fra Skagerak Energi, fortalte Kennet om bakgrunnen og rammene for prosjektet. […]

Les mer »

Batteriteknologi i nettet

04.11.2021

Rogaland gruppe hadde 27.10.2021 det første fysiske møte siden gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19. Møtet ble holdt på Gamlaværket i Sandnes. Det ble en spennende kveld hvor Aina Romani Dalmau Serigstad og Jan Egil Lund fra Lyse fortalte om Lyses pilotprosjekt med bruk av batteri som spenningsstøtte i lavspentnettet. I tillegg kom Aksel og Jonas […]

Les mer »
(foto: Skitterphoto.com)

Forsyningssikkerhet ved økt elektrifisering (webinar)

17.08.2021

Alle NEFs medlemmer er invitert til webinar som arrangeres av ESRA (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) 1. september 2021 kl. 12-14. Webinaret er gratis for medlemmer av NEF og ESRA. Webinaret gir innsikt i de utfordringene kraftbransjen og aktører som er avhengig elektrisk kraft, står overfor rundt forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering, økt internasjonalisering, økt […]

Les mer »

The Battery Coast

18.04.2021

CEO i Morrow, Terje Andersen, holdt 6.4.2021 et foredrag for NEF  hvor han orienterte om Morrows satsning i Norge. Foredraget ble streamet på nett fra Ingeniørenes hus i Oslo med god hjelp fra Tekna. Andersen fortalte om potensielle kunder, planer og begrepet «the battery coast», med plassering på Sørlandet hvor det er gode forutsetninger for […]

Les mer »