Om NEF

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er i dag i hovedsak en forening for folk som jobber innenfor, eller har interesse for, fagområdet elkraftteknikk.

Foreningen har sine aner tilbake til 1911 da det ble stiftet en elektroteknisk forening i Trondheim. I 1918 ble så den landsomfattende elektrotekniske foreningen som NEF i dag er stiftet. Foreningens formål er å kombinere belysning av aktuelle faglige tema med sosialt samvær og nettverksbygging.

Foreningen driver i dag sin virksomhet gjennom 6 lokale grupper: Oslo, Skiensfjorden, Agder, Rogaland, Bergen og Trondheim. Gruppene har sine egne styrer som driver den lokale virksomheten. Vanligvis arrangeres det 2 til 3 møter i halvåret med foredrag som belyser aktuelle bransjerelaterte tema. Diskusjonen etter disse foredragene er en viktig del av foreningens liv. I tillegg til gruppenes møter arrangeres det en landsomfattende konferanse hvert år. Annethvert år som Teknisk Møte i Trondheim, og annethvert år som NEF-konferansen rundt om i landet.

NEF er eier av tidsskriftet Energiteknikk, som utgis av ElektroMedia AS.

Hovedforeningen ledes av et Fellesstyre med en president i spissen. Her er alle gruppene representert. Den løpende virksomheten ledes av en generalsekretær, som er ansatt av Fellesstyret. Tekna står for regnskapsførselen og medlemsregisteret, og Tekna kan også bistå ved ulike større arrangementer. Hovedforeningens (generalsekretærens) forretningsadresse er i Oslo.

Det er fem kategorier medlemskap: ordinært, junior (til 30 år), senior (pensjonist eller 67 år), student og bedrift. Junior og senior betaler halv kontingent, mens studentmedlemmer betaler kun 100 kroner pr. år.

Den største fordelen ved å være NEF-medlem ligger uten tvil i den faglige kontakten med likesinnede, og den nettverksbygging som dette medfører. Den sosiale biten er viktig i denne sammenheng.

GDPR

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.