Referat fra årsmøtet 2018

09.08.2018

Referat fra representantskapsmøte 2018

Les mer »

Beste elkraft bachelorstudent ved universitetet i Sørøst-Norge.

14.06.2018

Her er årets prisvinner, Thomas Grong, flankert av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim, og programkoordinator for elkraftteknikk ved USN, Gunn Kristin Sønsteby.    Foto:Morten Borg

Les mer »

Trondheim Gruppe – årsmøteberetning

12.06.2018

Årsmøteberetning 2018

Les mer »

Befaring til Ertsmyra

31.05.2018

  NEF Befaring Ertsmyra

Les mer »