Stor suksess med streaming-møte!

Oslo gruppe arrangerte 26.10.2020 NEF sitt første streaming-møte noensinne. Foreleser var professor emeritus Hans Haakon Faanes som foreleste om Kraftmarkedet i Norge og Norden de siste 100 år. «Sjeldent har jeg forelest for så glissent publikum,» sa Faanes «men trøster meg med at det er en del som følger med i skyen». Så sant som det var sagt fulgte over 80 deltakere foredraget fra hele landet. Foredraget ligger også tilgjengelig her:

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/energi/energibloggen/kraftmarkedet-i-norge-og-norden-de-siste-100-ar/

Tekna stod for den tekniske løsningen, og møtet ble kringkastet fra Ingeniørenes hus i Oslo. Streaming-løsningen fungerte knirkefritt og utmerket, og leder for Oslo gruppe Ivar Døskeland sier de håper å kunne kjøre flere slike streaming-møter fremover.