The Battery Coast

CEO i Morrow, Terje Andersen, holdt 6.4.2021 et foredrag for NEF  hvor han orienterte om Morrows satsning i Norge. Foredraget ble streamet på nett fra Ingeniørenes hus i Oslo med god hjelp fra Tekna. Andersen fortalte om potensielle kunder, planer og begrepet «the battery coast», med plassering på Sørlandet hvor det er gode forutsetninger for både utskiping av produkter, kraftforsyning, og nærhet til tettsteder og kompetanse. Planen er innebærer i tidligfase en pilotfabrikk med produksjon av de første batteriene fra 2023. Planene for en Giga-fabrikk innebærer potensielt 2000 arbeidsplasser og hovedkundene vil primært være bilfabrikker. Det er virkelig store skalaer over satsningen og det blir meget spennende å følge utviklingen fremover!