Medlemsmøter

Program for gruppene

Oslo Gruppe:

  • Program ennå ikke klart. Julemøte er planlagt  26.11.  Ekeberg Restaurant.

Agder Gruppe:

  • Program ennå ikke klart.

Rogaland Gruppe:

Julemøte 22.11.2018 kl. 18:30
Sted:  Kantinen til Lyse, Gamle Ålgårdsveien 50, Sandnes
Tema: Vindpark på Snorre og Gullfaks
Invitasjon blir sendt medlemmer.

Skiensfjord Gruppe:

  • 12.11.  Temamøte Smartgrid.  Skagerak Arena

Bergen Gruppe:

  • Planlegger sosialt samvær okt/nov.

Trondheim Gruppe:

  • 18.10. Høstmøte.  Tema:  Mikronett, solceller.  Siemens
  • 7.12.  Julemøte