Medlemsmøter

Program for gruppene

Oslo Gruppe:

  • Program ennå ikke klart. Julemøte er planlagt  26.11.  Ekeberg Restaurant.

Agder Gruppe:

  • Program ennå ikke klart.

Rogaland Gruppe:

  • Se egen side.

Skiensfjord Gruppe:

  • 12.11.2018  Temamøte Smartgrid.  Skagerak Arena

Bergen Gruppe:

  • Planlegger sosialt samvær okt/nov.

Trondheim Gruppe:

  • Se egen side.