Medlemsmøter

Program for gruppene

Oslo Gruppe:

  • 14. november: Hywind, Statoils pilotprosjekt i Skottland
  • 27. november: Julemøte Ekeberg Restauranten

Agder Gruppe:

Rogaland Gruppe:

Skiensfjorden Gruppe:

Bergen Gruppe:

Trondheim Gruppe:

  • 19. oktober: Høstmøte
  • 8. desember: Julemøte