Medlemsmøter

Program for gruppene

Oslo Gruppe:

  • 14. november: Hywind, Statoils pilotprosjekt i Skottland
  • 27. november: Julemøte Ekeberg Restauranten

Agder Gruppe:

Rogaland Gruppe:

  • 5.desember: Julemøte hos Lyse

Skiensfjord Gruppe:

  • 1. desember: Julemøte St. Josephs Panorama, Porsgrunn

Bergen Gruppe:

Trondheim Gruppe:

  • 19. oktober: Høstmøte
  • 8. desember: Julemøte