NEF aktivitet høsten 2020

(foto: Skitterphoto.com)

28.09.2020: Aktiviteten i NEF vil i løpet av høsten 2020 gradvis startes opp igjen, med fokus på små arrangementer der det er mulig. NEF følger FHI sine smittevernråd og retningslinjer, med eventuelle lokale tillegg. De lokale gruppene vil stå for arrangementene.

Ved spørsmål, kontakt generalsekretær.