Medlemskap

Personlig medlemskap

  • Deltagelse i møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk i den lokale gruppen.
  • Medvirkning i det lokale og det landsomfattende faglige kontaktnettet.
  • Fagbladet Energiteknikk med 7 utgaver i året som medlemsblad.
  • Redusert deltageravgift på kurs og konferanser som NEF arrangerer.
  • Oslo Gruppe har TekNett, – møtestedet for medlemmer opp til 40 år.

Rabatter

  • Studenter ved anerkjente studiesteder for elkraft – energi – miljø betaler en spesielt lav kontingent (kr 150,-)
  • Juniormedlemmer opp til 30 år betaler kun kr 490,-.
  • Pensjonister blir seniormedlemmer som også betaler kr. 490,-.

Kontingenten er kr. 850,- pr. år

Nesten alle arbeidsgivere dekker kontingenten.

Innmeldingsskjema personlige medlemmer

Priser er oppdatert per 07.01.2020.