Medlemskap

Personlig medlemskap

Medlemsskap hos NEF er personlige medlemsskap. De fleste arbeidsgivere dekker kontigenten for medlemsskap i faglige foreninger, men du må selv avklare det med arbeidsgiver. Som medlem hos NEF får du:

  • Deltagelse i møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk i den lokale gruppen.
  • Invitasjoner til strømmemøter fra andre lokale grupper når slike arrangeres.
  • Medvirkning i det lokale og det landsomfattende faglige kontaktnettet.
  • Fagbladet Energiteknikk med 7 utgaver i året som medlemsblad.
  • Redusert deltageravgift på kurs og konferanser som NEF arrangerer.
  • Oslo Gruppe har TekNett, – møtestedet for medlemmer opp til 40 år.

Kontingenten er kr. 850,- pr. år

Innmelding gjøres via lenken: Innmeldingsskjema personlige medlemmer

Rabatter

  • Studenter ved anerkjente studiesteder for elkraft – energi – miljø betaler en spesielt lav kontingent (kr 150,-)
  • Juniormedlemmer opp til 30 år betaler kun kr 490,-.
  • Pensjonister blir seniormedlemmer som også betaler kr. 490,-.

Priser er oppdatert per 10.05.2024.