Fellesstyre

Fellesstyret velges av representantskapet, og ledes av foreningens president. Fellesstyret behandler saker som gjelder foreningen som helhet, mens de lokale gruppene driver den lokale aktiviteten. Oversikten er oppdatert per 2023-01-13.

Navn Funksjon Telefonnr. Arbeidsgiver Gruppe
Halsten Aastebøl President 90 79 37 95 NTNU Inst for Elkraftteknikk Trondheim gruppe
Ivar Husevåg Døskeland Visepresident 98 65 55 64 Statnett SF Oslo gruppe
Guttorm Midlang Styremedlem 90 99 48 88 Siemens AS Bergen gruppe
Lifjeld Ivar Styremedlem 92 87 00 73 Møre Trafo AS Skiensfjorden gruppe
Eirik Molund Styremedlem 47 32 29 20 Rogaland gruppe
Henning Taxt Styremedlem Trondheim gruppe
Erik Frithjof Haagensen Styremedlem Oslo gruppe
Tom Norheim Styremedlem Skiensfjorden gruppe