Fellesstyre

 

Navn Funksjon Telefonnr. Arbeidsgiver Gruppe
Reinert H Vassbø Generalsekretær NEF 95 78 75 01 NEF Rogaland gruppe
Aastebøl Halsten President NEF 90 79 37 95 NTNU Inst for Elkraftteknikk Trondheim gruppe
Døskeland Ivar Husevåg Visepresident NEF 98 65 55 64 Statnett SF Oslo gruppe
Myrann Kjell Styremedlem 95 24 11 94 Agder gruppe
Guttorm Midlang Styremedlem 90 99 48 88 Siemens AS Bergen gruppe
Lifjeld Ivar Styremedlem 92 87 00 73 Møre Trafo AS Skiensfjorden gruppe
Eirik Molund Styremedlem 47 32 29 20 Unitech Power Systems AS Rogaland gruppe
Ole E Holm Styremedlem 93 42 97 08 Siemens AS Trondheim gruppe
Wilhelm Rondeel Styremedlem Skiensfjorden gruppe

Oppdatert etter representanskapsmøte 2019.