Utmelding

Utmelding gjøres per e-post til generalsekretær.