Utmelding

Utmelding gjøres per e-post til generalsekretær.

Gjerne oppgi grunnen til at du melder deg ut. Vi vil gjerne beholde medlemmene våre og vi tar tilbakemeldinger veldig seriøst.