Mobil energi i Skiensfjorden

Skiensfjorden gruppe holdt temamøte 11.10.2021.

Foretningsutvikling ved Skagerak Energi er i ferd med å starte opp et pilotprosjekt hvor verdens største offgrid batteri skal bygges. Batteripakken vil passe alt fra utslippsfrie byggeplasser til festivaler. Prosjektet ledes av Kennet Andersen. Sammen med Øystein Øvrum, også fra Skagerak Energi, fortalte Kennet om bakgrunnen og rammene for prosjektet.

Temamøtet ble avholdt ved Powerhouse Telemark hvor vi fikk en omvisning og presentasjon av Erik Ryttervoll Kvamshagen fra R8 Property. Bygget hadde byggestart i 2018 og er regnet som fylkets nye signalbygg og et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg.