Batteriteknologi i nettet

Rogaland gruppe hadde 27.10.2021 det første fysiske møte siden gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19. Møtet ble holdt på Gamlaværket i Sandnes. Det ble en spennende kveld hvor Aina Romani Dalmau Serigstad og Jan Egil Lund fra Lyse fortalte om Lyses pilotprosjekt med bruk av batteri som spenningsstøtte i lavspentnettet. I tillegg kom Aksel og Jonas Kverneland fra Kverneland Energi og fortalte om utviklingen i selskapet, fra starten med solceller på hyttetak, til å bli en pakkeleverandør av energisystemer, inkludert batteripakker og omformere, for bruk i et høyt antall forskjellige applikasjoner. Etter foredragene ble det servert en bedre middag, og praten gikk livlig videre ut over kvelden. Veldig kjekt å endelig kunne samles fysisk igjen!