Forsyningssikkerhet ved økt elektrifisering (webinar)

Alle NEFs medlemmer er invitert til webinar som arrangeres av ESRA (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) 1. september 2021 kl. 12-14. Webinaret er gratis for medlemmer av NEF og ESRA.

Webinaret gir innsikt i de utfordringene kraftbransjen og aktører som er avhengig elektrisk kraft, står overfor rundt forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering, økt internasjonalisering, økt digitalisering og flere cyberhendelser som samfunnet vårt nå blir utsatt for.

I dette seminaret møter du foredragsholdere som på hvert sitt fagfelt vurderer forskjellige forhold som kan påvirke forsyningssikkerheten i kraftbransjen sin økning av elektrifisering og en økning av mer fornybar energi.

Det kan være utfordrende å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur (KI), inkludert grensesnitt for angrep, sårbarheter, potensielle trusler og tilhørende risikoer. Hvordan vil et cyberangrep ha betydning for forsyningssikkerheten?

For mer informasjon og påmelding, følg lenken her: https://www.tekna.no/kurs/norge-elektrifiseres–henger-forsyningssikkerheten-med-41995/

(foto: Skitterphoto.com)