Fagmøte i Rogaland Gruppe 1. oktober med tema ” Strøm fra land til Goliat”

Eivind Espe, Electrification Manager – Goliat Development Project fra Eni Norge, holdt et utmerket foredrag om Goliat prosjektet, med hovedfokus på strømforsyning fra land ut til plattformen.

Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i Barentshavet, og setter dermed standarden for næringens videre ferd nordover.
Goliat-plattformen er den største og mest komplekse sirkulære FPSO (flytende produksjonsenhet) som noen gang er bygget.

Den er 75 meter høy, og skroget måler 44 meter i høyden. Prosessdekket er 107 meter i diameter, og hele flyteren veier 59.400 tonn.Goliat blir forsynt med strøm gjennom verdens største undersjøiske kabel i sitt slag. Den vil bli 105 kilometer lang, med en overføringskapasitet på 70 MW vekselstrøm.

Ved å benytte strøm fra land til deler av plattformdriften, ­reduseres CO2-utslipp på nivå med det årlige utslippet fra 50.000 biler.

Mer informasjon om Goliat finnes her:         http://www.eninorge.com/

 


NEF-konferansen 2015

NEF-konferansen 2015 ble arrangert i Skien i dagene 15. og 16. september med litt over 50 interesserte deltakere.

Første dag var viet nye energi med spesiell vekt på Fen-feltet og toriumsforekomstene der. Etter en tur på Telemark kanal var det ekskursjon til samme felt med bl.a. måling av radioaktivitet.

Andre dag var viet mer tradisjonell elektroteknikk med hovedfokus på fordelingsnett. Denne dagen deltok det også mange studenter fra Høgskolen i Telemark.

 


NEFs hederspris for beste masterstudent ved NTNU og beste elkraftstudent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Erika Stadler Kjetså mottar NEFs hederspris fra leder i Trondheim Gruppe Halsten Aastebøl

På det tradisjonelle kombinerte vårmøte og studentmøte 5. mars ble Erika Stadler Kjetså tildelt NEFs hederspris som beste masterstudent ved institutt for Elkraftteknikk med masteroppgaven: ”Virkningen av usikkerhet i brenselpriser på lønnsomheten av mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia”.

Samtidig ble John Kristoffer Haugan, Høgskolen i Sør-Trøndelag, av Trondheim Gruppe tildelt prisen for beste elkraftstudent ved høgskolen. Haugan hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede under selve utdelingen, da han var utenlands.