Student- og fagmøte i Trondheim

Vanligvis gjennomfører man møtet med studentene på våren, men på grunn av Covid-19 så ble det i år utsatt til nå i høst. Det ble derfor slått i sammen med høstens fagmøte. Møtet ble avholdt på NTNU-Gløshaugen den 3. november kl. 17.00. Studentene fra BSc- og Master studiet ble invitert. Det var en enkel bespisning med pizza og brus før oppstart av møtet. Det var 7 medlemmer og 35 studenter til stede.

Leder Ole Holm ønsket velkommen og holdt et lite foredrag om NEF. I tillegg informerte Espen T. Olsen som student representant for Master-studentene om fordelene ved å være med i NEF.

Dagens hovedforedragsholder var Svein Nassvik fra Skanska Norge. Temaet for foredraget var «Powerhouse og energiløsninger på Brattørkaia». Det veldig interessante foredraget omhandlet alt fra planleggingsfasen til optimale driftsløsninger. Dette inkluderte også utfordringene med dagens regelverk når man ikke bare er bruker av energi, men også nettoprodusent av flere hunder kW. Takk til Svein for et flott foredrag.

Deretter var det tid for foredrag fra beste Elkraftstudent ved bachelor studiet ved NTNU som var Esten Søberg Lodgaard. Tittel på foredrag og oppgaven var «Analyse av utstyr og isolasjonsnivå i spolejordet nett».

Dagens siste foredrag var fra beste Elkraftstudent ved Master studiet ved NTNU som var Mathilde Bergerskogen. Hennes masteroppgave har tittelen « Design considerations and modeling of a VSC assisted resonant current DC circuit breaker for MVDC applications”. Presentasjonen ble gjennomført ved hjelp av Teams, da Mathilde for tiden er trainee hos ABB i Sveits.

Tusen takk til begge to for flotte foredrag.

Halsten Aastebøl overrakte blomste(r) og en lovnad om å overføre 15.000 til hver av prisvinnernes kontoer.