Høstmøte i Trondheim

Årets høstmøte ble avholdt på Kvilhaugen Gård 21. oktober og det var 14 medlemmer til stede.

Det var lenge siden man hadde et fysisk møte i NEF’s Trondheims gruppe, så man startet møtet med en halvtimes mingling kl. 18.00. Deretter brukte leder Ole Holm noen minutter for å presentere litt medlemsnytt.

Så var det tid for faglig foredrag. Dagens foredragsholder var Morten Kjøren fra Ohmia Construction og temaet var «Utslippsfire anleggsplasser med grønne infrastrukturløsninger». Deres løsninger for mobile hurtigladere med ren norsk vannkraft for lading av elektriske anleggsmaskiner ble presentert. Foredraget var meget interessant og vakte stor interesse, noe som resulterte i mange spørsmål fra publikum. Tusen takk til Morten!

Etter at den faglige delen ble avsluttet flyttet vi oss inn til hovedhuset der det ble servert deilig torsk, dessert med noe ekstra. Det var virkelig hyggelig å møtes igjen fysisk.