Student- og vårmøtet 2018

Student- og vårmøtet 2018 ble avholdt 8.mars på Prinsen hotell med totalt 31 medlemmer og 31 studenter.

Kveldens foredrag ble holdt av Marie Moe, forskningsleder ved SINTEF Digital. Hun forklarte oss om Cyber-fysisk sikkerhet med temaet Kan hackere slå av strømmen?

Siden vårmøtet i år falt på selveste kvinnedagen ble det overrakt en trivelig påskjønnelse til alle salens kvinner fra NEF-styrets mannlige representanter.

Deretter var det klart for viseformann Cecilie Arnemo å dele ut av NEF Trondheims pris på 15000 kr til beste master- og bachelorstudent i elkraft ved NTNU. Prisen deles ut til de som har det beste karaktersnittet på vitnemålet etter endt utdanning. Årets vinnere hadde alle imponerende rent A i snitt. Prisen for beste masterstudent 2017 gikk til Bård Haga Bringeland. Bård presenterte sin masteroppgave som hadde tittelen A Substation Level State Estimator for Local Data Processing – Algorithms for Power System Monitoring, skrevet i samarbeid med Statnett.

Fra bachelorprogrammet var det i 2017 to vinnere, Roger Thoresen og Joakim Gotheim Lønset (ikke tilstede), som hadde identisk snitt, og de måtte derfor dele prisen. Roger Thoresen presenterte sin bacheloroppgave som hadde tittelen Vernutfordringer i lavspent microgrid med distribuert produksjon og var skrevet i samarbeid med TrønderEnergi Nett.

Etter det offisielle programmet var det tradisjonen tro skreimiddag med god drikke til.


Student- og vårmøte 2018

Student- og vårmøtet 2018 ble avholdt 8.mars på Prinsen hotell med totalt 31 medlemmer og 31 studenter.

Kveldens foredrag ble holdt av Marie Moe, forskningsleder ved SINTEF Digital. Hun forklarte oss om Cyber-fysisk sikkerhet med temaet Kan hackere slå av strømmen?

Siden vårmøtet i år falt på selveste kvinnedagen ble det overrakt en trivelig påskjønnelse til alle salens kvinner fra NEF-styrets mannlige representanter.

Deretter var det klart for viseformann Cecilie Arnemo å dele ut av NEF Trondheims pris på 15000 kr til beste master- og bachelorstudent i elkraft ved NTNU. Prisen deles ut til de som har det beste karaktersnittet på vitnemålet etter endt utdanning. Årets vinnere hadde alle imponerende rent A i snitt. Prisen for beste masterstudent 2017 gikk til Bård Haga Bringeland. Bård presenterte sin masteroppgave som hadde tittelen A Substation Level State Estimator for Local Data Processing – Algorithms for Power System Monitoring, skrevet i samarbeid med Statnett.

Fra bachelorprogrammet var det i 2017 to vinnere, Roger Thoresen og Joakim Gotheim Lønset (ikke tilstede), som hadde identisk snitt, og de måtte derfor dele prisen. Roger Thoresen presenterte sin bacheloroppgave som hadde tittelen Vernutfordringer i lavspent microgrid med distribuert produksjon og var skrevet i samarbeid med TrønderEnergi Nett.

Etter det offisielle programmet var det tradisjonen tro skreimiddag med god drikke til.


Kjell Myrann gjenvalgt som president i NEF

På representantskapsmøtet i Trondheim 8. juni ble Kjell Myrann gjenvalgt for 2 nye år som president.

Som nytt Fellesstyremedlem representerende Bergen Gruppe ble Guttorm Midlang valgt. Han etterfølger Stig Indrebø.


Tore M. Undeland tildelt ”Det Lenkede Lyn”

NEF Trondheim gruppe arrangerte sitt høstmøte 15. oktober med foredrag fra Thomas Skånøy og utdeling av hederstegn til prof. em. Tore M. Undeland.

Bildet over viser et stolt Lenket Lyn med sitt diplom.

Thomas Skånøy fra Siemens holdt foredrag om temaet ”Elektrifisering av offshoreinstallasjoner”. Siemens har de siste årene levert landforsyningsanleggene som forsyner Goliat og Martin Linge plattformene med kraft via verdens lengste HVAC kabler. Foredraget ga et innblikk i de tekniske utfordringene i disse prosjektene og ikke minst teknologien som gjorde det mulig.

Etter foredraget ble prof. em. Tore M. Undeland tildelt NEFs hederstegnet Det Lenkede Lyn for sitt mangeårige engasjement for foreningen i forskjellige verv, og særlig for sin store innsats for rekruttering av nye medlemmer til foreningen.

Undeland har vært både viseformann og formann i Trondheim Gruppe, og var medlem av Fellesstyret i hele 14 år.

 


Fordelingsnett i elbilens tid

Den 20. oktober arrangerte Seniorteknologene i Tekna sammen med NEF konferansen ”Fordelingsnett i elbilens tid”.

Foredragene og et sammendrag finner du til høyre på siden.