Julemøte med foredrag fra Norconsult

Rogaland gruppe arrangerte årets julemøte 22.11.2023 på Gamlaværket i Sandnes. Rogaland gruppe har hatt julemøter på Gamlaværket flere ganger med stor suksess hver gang. Denne gang var det hele 29 deltakere. Til julemøtet kom Norconsult og fortalte om deres prosjekt Rafnes transformatorstasjon.

Norconsult har gjort alt fra systemteknisk analyse av høyspentanlegget til utarbeidelse av teknisk spesifikasjon av koblingsanlegg, transformator, kontrollanlegg og bygg. Norconsult har også kontrakt med INOVYN Norge AS om detaljprosjektering og oppfølging i gjennomføringsfasen av byggeprosjektet. Prosjektet blir brukt som eksempel på utfordringer som industri og nettselskaper står ovenfor i forbindelse med tilknytning av ny grønn industri.

Etter foredraget ble det servert en 3-retters julemiddag og praten gikk livlig ut over kvelden.