Tre hybridmøter i Oslo – avslutter med vindparkbesøk

Oslo gruppe arrangerte tre fagmøter våren 2023. Alle møtene har vært arrangert i Ingeniørenes hus, og har samtidig blitt strømmet til medlemmer via Teams.

Tema for de tre møtene var:

·         2. mars: Energikommisjonen: Mer av alt – raskere

·         20. mars: Statnetts markedsanalyser viser veien videre for kraftsystemet

·         20. april: Hvordan sikrer vi kraft- og gassinfrastruktur i Norge

Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi og medlem av Energikommisjonen, presenterte Energikommisjonens rapport for oss i årets første møte. Han forklarte godt det faglige innholdet i rapporten og fortalte åpent om både den interne prosessen og interne diskusjoner og uenigheter.

Statnett utgir både en kortsiktig og en langsiktig markedsanalyse. Avdelingsleder Anders Kringstad og senioranalytiker Dalibor Vagner presenterte Statnetts fremtidssyn. Dette var en unik førpremiere for NEF, ettersom Statnett ikke hadde sin egen offisielle presentasjon før fire uker senere. Statnett presenterte en grundig analyse av kraftsystemet, ikke bare med prognoser for utviklingen, men med grundig innsikt i hvordan kraftmarkedet er koblet sammen og hvordan utvikling vil endre det.

Det siste møtet tok for seg et svært viktig og aktuelt tema. Norsk gass har holdt europeiske hjem varme under de siste årenes energipriskrise, og kraftsystemet sørger for at vi kan opprettholde forsyningen. Hvordan tenker vi sikkerhet i denne kritiske infrastrukturen? Asbjørn Ueland fra Petroleumstilsynet fortalte oss om gassinfrastrukturen i Norge og hvordan den er koblet sammen med kraftsystemet. Helge Ulsberg, tidligere ansatt i NVE – nå i eget foretak, fortalte oss om sikker drift av kraftforsyningen.

Alle møtene er gjort tilgjengelig for alle medlemmer i foreningen via Teams. Vi har høstet noen erfaringer fra dette, og har hatt varierende digital deltakelse. Det vil helt sikkert også bli hybrid-møter fremover, selv om vi ønsker oss flere som møter opp også på de fysiske møtene. Dersom noen har tilbakemeldinger om hvordan de digitale sendingene fungere, eller hvordan vi kan gjøre dem bedre setter vi veldig stor pris på det-

Oslo gruppe avslutter sesongen med en ekskursjon til Odal vindpark 24. mai. Invitasjon til denne ekskursjonen vil snart bli sendt ut. Vi ønsker å prioritere ekskursjoner og håper at det er et tilbud som medlemmene våre setter pris på.

Asbjørn Ueland og Helge Ulsberg holdt foredrag 20. april