Medlemsmøte om strømpriser

Rogaland gruppe hadde medlemsmøte 19.10.2023. Foredragsholder var Sindre Ims fra Lyse Produksjon og 18 ivrige tilhørere fra NEF. Følgende temaer ble dekket:

  • Er det bra for sluttbrukerne at kraftprodusentene får mest mulig ut av hver dråpe?
  • Lyse Produksjon – før og nå. 
  • Hvilken rolle har maskinlæring i optimalisering av vannverdi?
  • Vi får en kort innføring i strømmarkedet, men andre markeder som Lyse Produksjon deltar i.
  • Bør vi få flere eller færre utenlandskabler?