Referat fra årsmøtet 2018

09.08.2018

Representantskapsmøtet (ofte kalt R-møtet) er foreningens øverste organ. Det arrangeres normalt en gang i året og samler inntil 2 representanter fra hver av våre lokale grupper. Her velges det et fellesstyre og en president som drifter foreningen på landsbasis, mens de lokale gruppene har egne styrer. R-møtet i 2018 ble avholdt i Stavanger. Det rulleres […]

Les mer »

Beste elkraft bachelorstudent ved universitetet i Sørøst-Norge.

14.06.2018

Her er årets prisvinner, Thomas Grong, flankert av leder i NEF Skiensfjorden gruppe, Tom Norheim, og programkoordinator for elkraftteknikk ved USN, Gunn Kristin Sønsteby.    Foto:Morten Borg

Les mer »

Trondheim Gruppe – årsmøteberetning

12.06.2018

Årsmøteberetning 2018

Les mer »

Elbillading på årsmøte i NEF Rogaland Gruppe

12.06.2018

I forkant av NEF Rogaland Gruppes årsmøte 24. mai holdt Fredrik Lima fra Zaptec et meget godt foredrag om elbillading. Zaptec har utviklet et smart og skalerbart system for å styre og fordele tilgjengelig ladeeffekt. Dette muliggjør mange ladere på små kurser og styring av ladeeffekt gjennom døgnet. Særlig interessant var statistikk fra eksisterende installasjoner. […]

Les mer »

Årsmøte Bergen Gruppe

31.05.2018

Oppsummering fra Årsmøte Bergen Gruppe

Les mer »