DLE hos Rogaland gruppe

NEF Rogaland hadde 3. oktober et medlemsmøte med tema «Det lokale eltilsyn». Joar Bø og Dag Todnem fra DLE hos Lyse holdt et halvannen time langt foredrag i to deler. Ti engasjerte og lydhøre NEF medlemmer fikk høre mye spennende om bl.a. DLEs instruks, fokusområder, basis for utvelgelse av tilsynsobjekter, typiske funn, statistikk, sanksjoneringsmuligheter og samarbeid med andre myndigheter.

Jevnt over gir de som har hatt besøk av DLE positive tilbakemeldinger. Det er satt fokus på risikobaserte tilsyn, AKRIM-arbeid, dokumentasjon og bruk av kvalifisert personell. Det oppdages mye forskjellig på tilsyn, og tilhørerne fikk se mange kreative eksempler på elektrisk arbeid og utfylling av dokumentasjon. Generelt oppdages det mye mangler i  risikovurderingen som utføres av installasjonsbedrifter, spesielt ved utfylling av skjemaer for risikovurdering. Men det ble også vist til at endel bedrifter får tilsyn uten avvik. DLE hos Lyse har også jobbet systematisk med informasjonsarbeid mot risikogrupper, og tilhørerne fikk se eksempler på elsikkerhetsvideoer som er laget inspirert av NRK-serien Skam.