Populært med foredrag om kontroversielle energikilder i Oslo

NEF Oslo gruppe har hatt to populære møter rett etter hverandre om vindkraft og atomenergi. Det fryder en elkraftsjel å se at menigheten interesserer seg for produksjonsmiksen i norsk og europeisk energiforsyning.

Mandag 28. oktober var det duket til debatt mellom Stein B. Jensen (tidligere forsker og direktør hos DNV GL) og Hogne Hongset (tidligere ansatt hos Statoil og spesialrådgiver for Industri Energi) om utbygging av vindkraft i Norge. Begge debattanter gikk langt over tiden på sine foredrag, uten at noen gjorde noe forsøk på å stoppe de interessante innleggene. Stein var for vindkraft, og mente det var en energikilde som gjør at Norge bidrar til den fornybare omstillingen som er nødvendig i hele verden. Hogne mente var sterkt imot, og mente vindkraft ikke ga nok nytte i forhold til naturinngrepene det medførte. Salen var delt på midten mellom for og imot i de mange spørsmålene og kommentarene etter foredraget. Denne artikkelforfatteren mener Hogne fanget stemningen til nei-siden best da han sa at heller enn at vi bygger fornybar kraft i Norge og eksporterer til utlandet, så får de bygge kraften selv. Om verden skal nå togradersmålet får vi håpe andre land ikke bruker tilsvarende retorikk når de diskuterer fornybar energi og omstilling i sine land.

 

To uker senere var det duket for et interessant foredrag av Wolfgang Wiesenack (tidligere forsker hos IFE ved Haldenreaktoren) om atomkraft i Finland. Wolfgang fortalte blant annet om europeiske atomgiganter som ikke har vedlikeholdt kompetansen på bygging av atomkraftverk, og endte med mer enn 200 % budsjettoverskridelse og 10 års forsinkelse ved bygging av Olkiluoto 3 i Finland. Faktarikt og interessant av en som åpenbart har god oversikt over alt fra avfallshåndtering, reaktortyper og utbredelse av atomkraft i verden. Også fra salen var det mange som virket å ha et engasjert forhold til atomkraft generelt, og Finlands håndtering av den spesielt. Men det var vel ingen som dristet seg til å tro at atomkraft kunne bli et alternativ i Norge. Foredragsholderen selv dristet seg derimot til å påpeke at arealbehovet for et atomkraftverk var omtrent like stort som én moderne vindturbin.

 

Neste møte i NEF Oslo gruppe er det tradisjonsrike julemøtet. Vi oppfordrer alle interesserte til å delta her for utmerket lutefisk, foredrag om strømforsyningen i Andeby av Eilif Hugo Hansen, og generelt lystig lag. Ta gjerne med en venn!