Ekskursjon til Bjerkreim

Mandag 21. oktober 2019 arrangerte Energiforsyningens Lederforening Rogaland og Agder, sammen med NEF Rogaland, en helaftens ekskursjon og foredrag rundt Bjerkreim Vindpark og Bjerkreim trafostasjon. Til tross for noe frafall var det til arrangementet totalt 33 oppmøte som til sammen dekker de fleste nettselskaper og kraftselskaper i regionen.

Arrangementet startet med middag på Vikeså veikro, etterfulgt av kaffe og foredrag om aktuelle nettrelaterte saker fra Trond Svartsund, Energi Norge. Deretter gikk turen i buss opp til Bjerkreim transformatorstasjon og Bjerkreim Vindpark for å se anleggene. Første stopp var ved Bjerkreim transformatorstasjon hvor Statnett og Lyse har bygd nytt koblingsanlegg og 2 x 300 MVA 132/300 kV transformatorer. Stasjonen ble spenningssatt på vårparten 2019, og offisielt åpnet 26. september. Jan Terje Larsen fra Lyse Elnett orienterte om Lyse Elnetts anlegg i Bjerkreim, og om transformatorstasjonen.

Videre gikk turen til Bjerkreim vindpark hvor vi fikk sett vindmøller i drift og under bygging. Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi/Valinor orienterte om detaljer i prosjektet. Siden byggearbeidet fortsatt pågår fikk vi godt innblikk i hvordan vindmøllene monteres, og det var imponerende dimensjoner over arbeidet. Turbinene er på 4.2 MW hver og vil totalt utgjøre 294 MW når anlegget er ferdig bygget.

Etter ekskursjonen var det retur til Vikeså veikro hvor Lars Helge Helvig holdt foredrag om vindparken og vindkraft generelt, og Håvard Tamburstuen, Lyse Elnett orienterte om Bjerkreim, pågående og fremtidige prosjekter i regionen. Generelt sees en befolkningsvekst og elektrifisering av infrastruktur som gir mye arbeid i mange år som kommer.

En stor takk til Lars Helge Helvig, Trond Svartsund, Håvard Tamburstuen og Jan Terje Larsen for utmerket presentering av prosjektene, og ikke minst til Reinert H. Vassbø som har stått på for å få til arrangementet!