Student- og fagmøte i Trondheim

Vanligvis gjennomfører man møtet med studentene på våren, men på grunn av Covid-19 så ble det i år utsatt til nå i høst. Det ble derfor slått i sammen med høstens fagmøte. Møtet ble avholdt på NTNU-Gløshaugen den 3. november kl. 17.00. Studentene fra BSc- og Master studiet ble invitert. Det var en enkel bespisning med pizza og brus før oppstart av møtet. Det var 7 medlemmer og 35 studenter til stede.

Leder Ole Holm ønsket velkommen og holdt et lite foredrag om NEF. I tillegg informerte Espen T. Olsen som student representant for Master-studentene om fordelene ved å være med i NEF.

Dagens hovedforedragsholder var Svein Nassvik fra Skanska Norge. Temaet for foredraget var «Powerhouse og energiløsninger på Brattørkaia». Det veldig interessante foredraget omhandlet alt fra planleggingsfasen til optimale driftsløsninger. Dette inkluderte også utfordringene med dagens regelverk når man ikke bare er bruker av energi, men også nettoprodusent av flere hunder kW. Takk til Svein for et flott foredrag.

Deretter var det tid for foredrag fra beste Elkraftstudent ved bachelor studiet ved NTNU som var Esten Søberg Lodgaard. Tittel på foredrag og oppgaven var «Analyse av utstyr og isolasjonsnivå i spolejordet nett».

Dagens siste foredrag var fra beste Elkraftstudent ved Master studiet ved NTNU som var Mathilde Bergerskogen. Hennes masteroppgave har tittelen « Design considerations and modeling of a VSC assisted resonant current DC circuit breaker for MVDC applications”. Presentasjonen ble gjennomført ved hjelp av Teams, da Mathilde for tiden er trainee hos ABB i Sveits.

Tusen takk til begge to for flotte foredrag.

Halsten Aastebøl overrakte blomste(r) og en lovnad om å overføre 15.000 til hver av prisvinnernes kontoer.

 


Høstmøte i Trondheim

Årets høstmøte ble avholdt på Kvilhaugen Gård 21. oktober og det var 14 medlemmer til stede.

Det var lenge siden man hadde et fysisk møte i NEF’s Trondheims gruppe, så man startet møtet med en halvtimes mingling kl. 18.00. Deretter brukte leder Ole Holm noen minutter for å presentere litt medlemsnytt.

Så var det tid for faglig foredrag. Dagens foredragsholder var Morten Kjøren fra Ohmia Construction og temaet var «Utslippsfire anleggsplasser med grønne infrastrukturløsninger». Deres løsninger for mobile hurtigladere med ren norsk vannkraft for lading av elektriske anleggsmaskiner ble presentert. Foredraget var meget interessant og vakte stor interesse, noe som resulterte i mange spørsmål fra publikum. Tusen takk til Morten!

Etter at den faglige delen ble avsluttet flyttet vi oss inn til hovedhuset der det ble servert deilig torsk, dessert med noe ekstra. Det var virkelig hyggelig å møtes igjen fysisk.

 

Mobil energi i Skiensfjorden

Skiensfjorden gruppe holdt temamøte 11.10.2021.

Foretningsutvikling ved Skagerak Energi er i ferd med å starte opp et pilotprosjekt hvor verdens største offgrid batteri skal bygges. Batteripakken vil passe alt fra utslippsfrie byggeplasser til festivaler. Prosjektet ledes av Kennet Andersen. Sammen med Øystein Øvrum, også fra Skagerak Energi, fortalte Kennet om bakgrunnen og rammene for prosjektet.

Temamøtet ble avholdt ved Powerhouse Telemark hvor vi fikk en omvisning og presentasjon av Erik Ryttervoll Kvamshagen fra R8 Property. Bygget hadde byggestart i 2018 og er regnet som fylkets nye signalbygg og et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg.

 

Batteriteknologi i nettet

Rogaland gruppe hadde 27.10.2021 det første fysiske møte siden gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19. Møtet ble holdt på Gamlaværket i Sandnes. Det ble en spennende kveld hvor Aina Romani Dalmau Serigstad og Jan Egil Lund fra Lyse fortalte om Lyses pilotprosjekt med bruk av batteri som spenningsstøtte i lavspentnettet. I tillegg kom Aksel og Jonas Kverneland fra Kverneland Energi og fortalte om utviklingen i selskapet, fra starten med solceller på hyttetak, til å bli en pakkeleverandør av energisystemer, inkludert batteripakker og omformere, for bruk i et høyt antall forskjellige applikasjoner. Etter foredragene ble det servert en bedre middag, og praten gikk livlig videre ut over kvelden. Veldig kjekt å endelig kunne samles fysisk igjen!

 


Forsyningssikkerhet ved økt elektrifisering (webinar)

Alle NEFs medlemmer er invitert til webinar som arrangeres av ESRA (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) 1. september 2021 kl. 12-14. Webinaret er gratis for medlemmer av NEF og ESRA.

Webinaret gir innsikt i de utfordringene kraftbransjen og aktører som er avhengig elektrisk kraft, står overfor rundt forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering, økt internasjonalisering, økt digitalisering og flere cyberhendelser som samfunnet vårt nå blir utsatt for.

I dette seminaret møter du foredragsholdere som på hvert sitt fagfelt vurderer forskjellige forhold som kan påvirke forsyningssikkerheten i kraftbransjen sin økning av elektrifisering og en økning av mer fornybar energi.

Det kan være utfordrende å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur (KI), inkludert grensesnitt for angrep, sårbarheter, potensielle trusler og tilhørende risikoer. Hvordan vil et cyberangrep ha betydning for forsyningssikkerheten?

For mer informasjon og påmelding, følg lenken her: https://www.tekna.no/kurs/norge-elektrifiseres–henger-forsyningssikkerheten-med-41995/

(foto: Skitterphoto.com)