Kjell Myrann gjenvalgt som president i NEF

På representantskapsmøtet i Trondheim 8. juni ble Kjell Myrann gjenvalgt for 2 nye år som president. Som nytt Fellesstyremedlem representerende Bergen Gruppe ble Guttorm Midlang valgt. Han etterfølger Stig Indrebø.

Les mer »

Tore M. Undeland tildelt ”Det Lenkede Lyn”

NEF Trondheim gruppe arrangerte sitt høstmøte 15. oktober med foredrag fra Thomas Skånøy og utdeling av hederstegn til prof. em. Tore M. Undeland. Bildet over viser et stolt Lenket Lyn med sitt diplom. Thomas Skånøy fra Siemens holdt foredrag om temaet ”Elektrifisering av offshoreinstallasjoner”. Siemens har de siste årene levert landforsyningsanleggene som forsyner Goliat og Martin Linge plattformene […]

Les mer »

Fordelingsnett i elbilens tid

Den 20. oktober arrangerte Seniorteknologene i Tekna sammen med NEF konferansen ”Fordelingsnett i elbilens tid”. Foredragene og et sammendrag finner du til høyre på siden.  

Les mer »

Fagmøte i Rogaland Gruppe 1. oktober med tema ” Strøm fra land til Goliat”

Eivind Espe, Electrification Manager – Goliat Development Project fra Eni Norge, holdt et utmerket foredrag om Goliat prosjektet, med hovedfokus på strømforsyning fra land ut til plattformen. Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i Barentshavet, og setter dermed standarden for næringens videre ferd nordover. Goliat-plattformen er den største og mest komplekse sirkulære FPSO […]

Les mer »

NEF-konferansen 2015

NEF-konferansen 2015 ble arrangert i Skien i dagene 15. og 16. september med litt over 50 interesserte deltakere. Første dag var viet nye energi med spesiell vekt på Fen-feltet og toriumsforekomstene der. Etter en tur på Telemark kanal var det ekskursjon til samme felt med bl.a. måling av radioaktivitet. Andre dag var viet mer tradisjonell […]

Les mer »