Fagmøte i Rogaland Gruppe 1. oktober med tema ” Strøm fra land til Goliat”

Eivind Espe, Electrification Manager – Goliat Development Project fra Eni Norge, holdt et utmerket foredrag om Goliat prosjektet, med hovedfokus på strømforsyning fra land ut til plattformen.

Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i Barentshavet, og setter dermed standarden for næringens videre ferd nordover.
Goliat-plattformen er den største og mest komplekse sirkulære FPSO (flytende produksjonsenhet) som noen gang er bygget.

Den er 75 meter høy, og skroget måler 44 meter i høyden. Prosessdekket er 107 meter i diameter, og hele flyteren veier 59.400 tonn.Goliat blir forsynt med strøm gjennom verdens største undersjøiske kabel i sitt slag. Den vil bli 105 kilometer lang, med en overføringskapasitet på 70 MW vekselstrøm.

Ved å benytte strøm fra land til deler av plattformdriften, ­reduseres CO2-utslipp på nivå med det årlige utslippet fra 50.000 biler.

Mer informasjon om Goliat finnes her:         http://www.eninorge.com/