NEF-konferansen 2015

NEF-konferansen 2015 ble arrangert i Skien i dagene 15. og 16. september med litt over 50 interesserte deltakere.

Første dag var viet nye energi med spesiell vekt på Fen-feltet og toriumsforekomstene der. Etter en tur på Telemark kanal var det ekskursjon til samme felt med bl.a. måling av radioaktivitet.

Andre dag var viet mer tradisjonell elektroteknikk med hovedfokus på fordelingsnett. Denne dagen deltok det også mange studenter fra Høgskolen i Telemark.