AI og maskinlæring i kraftsystemet

I en verden som i økende grad er avhengig av elektrisitet, er det ytterst viktig å gi en stabil strømforsyning til sluttbrukerne. Trender som innføring av fornybare energikilder, endrede forbruksmønstre og tap av treghetsmoment fører til ustabil nettdrift. For å opprettholde et høyt nivå av forsyningssikkerhet er det nødvendig å utvikle nye verktøy til drift […]

Les mer »

Julemøte i Trondheim gruppe

Julemøtet 2019 ble avholdt fredag 6.desember på Quality hotell Augustin med totalt 29 deltakere inkludert kåsør. På julemøtet i fjor var det 39 deltakere, og noe av årsaken til nedgangen i år kan nok tilskrives av Statnett og Voith arrangerte julebord på samme dag. Vi får planlegge bedre i 2020, så vi unngår slike kollisjoner. […]

Les mer »

Foredrag om hybride skip

Årets andre rene faglige møte i NEF Trondheim gruppe ble det avholdt på Gløshaugen onsdag 13.november 2019. Møtet var gratis og åpent for alle interesserte, også for de som ikke var medlem av NEF. Vi oppfordret derfor medlemmene til å invitere med seg kolleger fra egen bedrift/studiested. Denne gangen fikk vi to uhyre spennende foredrag, […]

Les mer »

Julemøte i Trondheim gruppe

Julemøtet 2018 ble avholdt fredag 7.desember på Prinsen hotell med totalt 39 deltakere. Selv om det naturligvis var noen som var 50+ så var 25 % av deltakerne en under 35 år, noe som lover bra for fremtiden Møtet ble innledet med 20 minutters trivelig mingling hvor medlemmene også fikk mulighet for å kjøpe seg […]

Les mer »