Vårmøtet 2017 i Trondheim

For femte år på rad arrangerte NEF Trondheim gruppe et kombinert vår- og studentmøte, og møtet ble i år arrangert torsdag 9.mars på Prinsen hotell.

Interessen for vår- og studentmøtene ser dessverre ut til å ha en nedadgående trend, og i år var det bare 38 deltakere på formøtet og 33 som deltok på den påfølgende middagen. Av disse igjen var det kun 15 studenter, de aller fleste fra NTNU Kalvskinnet. Styret vurdere ulike tiltak for å få opp deltakerantallet i fremtiden.

I år var det nok engang SINTEF ENERGI som bidro med økonomisk støtte, noe som gjorde det mulig å ha en lav egenandel for studentene.

Først orienterte formann Halsten Aastebøl om NEF sin virksomhet, informasjon som var spesielt rettet mot studentene.
Deretter var det overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangs-kullet 2016 og presentasjon av deres oppgaver.

Beste bacherlorstudent var i 2016 Eirik Arne Sletta som presenterte sin bacheloroppgave ”Transformatorer i høg- og lavspente kraftnett – egenskaper og utvikling av labmodul”, mens prisen for beste masterstudent gikk til Bendik Nybakk Torsæter som presenterte sin masteroppgave » «Evaluation of Switching Characteristics, Switching Losses and Snubber Design for a Full SiC Half-Bridge Power Module». I tillegg til pengebeløp fikk vinnerne diplom og blomster.

På bildet ser vi prisvinnerne sammen med sine veiledere. Fra venstre Ole-Morten Midtgård, Bendik Nybakk Torsæter, Halsten Aastebøl, Eirik Arne Sletta og Pål Glimen.

Siste post på det offisielle programmet var et spennende foredrag fra Dag Erik Nordgård fra SINTEF Energi, over temaet ”Spennende nyheter fra forskningens verden”.

Etter presentasjonene og faglig avslutning, var det tradisjonen tro skreimiddag med godt drikke til. Som barnemeny ble det servert ytrefilet av okse.