Vannkraftforskning for det 21. Århundre i Trondheim gruppe

For første gang i Trondheimsgruppas historie ble det avholdt et rent faglig møte. Dette er noe som har blitt etterspurt, og debut dagen ble onsdag 3.april kl 1700.

Møtet var gratis og åpent for alle interesserte, også for de som ikke var medlem av NEF. Vi oppfordret derfor medlemmene til å invitere med seg kolleger fra egen bedrift/studiested. Av de 24 som kom på møtet var det 2 ikke-medlemmer.

Professor Arne Nysveen som holdt et meget innholdsrikt og informativt foredrag med overskriften ”Vannkraftforskning for det 21. Århundre”. Nysveen forklarte mer om hva HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) jobber med. Hvordan de jobber for å få utdannet og øke antall master og doktorgrader på vannkraft.

Mer informasjon om programmet finnes på www.ntnu.no/hydrocen