Temamøte i Bergen Gruppe om ”plusskunder”.

 

Bergen Gruppe hadde en temakveld 2. oktober på Siemens bygget i Bergen. Da var det hele 23 fremmøte, noe man veldig fornøyde med!

 Temaet var plusskunder, og det var følgende foredrag:

Svein Harald Bjørlo viste oss sine installasjoner i eget hus og fortalte hvordan der er å være en plusskunde. Hvor mye utstyr må installeres, hvor mye strøm leveres på nettet i en by som Bergen med ikke altfor mange soldager, hvilke tekniske utfordringer finnes og hvilke prosesser som må fungere for å være en plusskunde.

Simona Petroncini jobber til daglig i Solbære AS og har god kontroll på utviklingen i markedet når det gjelder solceller. Hun viste oss utviklingen i solcellemarkedet nasjonalt i tillegg til noen betraktninger rundt det internasjonale markedet. Solceller er et tema som er veldig spennende da det både er en teknologi og et marked i veldig stor utvikling. Det medfører en del utfordringer i bransjen, både politiske og tekniske.

Siste foredraget var fra André Indrearne som jobber med nettilknytning i REN. 

Han fortalte oss om fordelene og ulempene med tilknytning av denne typen småskala kraftproduksjon. Hva det gjør med spenningskvaliteten, hvilke kompenseringstiltak må gjøres, hvordan det blir håndtert i dag og hvilke krav som må stilles til utbygger.

 En veldig interessant ettermiddag med mange engasjerte NEF-medlemmer i salen. Solceller er tydeligvis et tema som interesserer mange, selv i Bergen. Foredragene ble etterfulgt av pizza og sosialt samvær.