Student- og vårmøtet 2018

Student- og vårmøtet 2018 ble avholdt 8.mars på Prinsen hotell med totalt 31 medlemmer og 31 studenter.

Kveldens foredrag ble holdt av Marie Moe, forskningsleder ved SINTEF Digital. Hun forklarte oss om Cyber-fysisk sikkerhet med temaet Kan hackere slå av strømmen?

Siden vårmøtet i år falt på selveste kvinnedagen ble det overrakt en trivelig påskjønnelse til alle salens kvinner fra NEF-styrets mannlige representanter.

Deretter var det klart for viseformann Cecilie Arnemo å dele ut av NEF Trondheims pris på 15000 kr til beste master- og bachelorstudent i elkraft ved NTNU. Prisen deles ut til de som har det beste karaktersnittet på vitnemålet etter endt utdanning. Årets vinnere hadde alle imponerende rent A i snitt. Prisen for beste masterstudent 2017 gikk til Bård Haga Bringeland. Bård presenterte sin masteroppgave som hadde tittelen A Substation Level State Estimator for Local Data Processing – Algorithms for Power System Monitoring, skrevet i samarbeid med Statnett.

Fra bachelorprogrammet var det i 2017 to vinnere, Roger Thoresen og Joakim Gotheim Lønset (ikke tilstede), som hadde identisk snitt, og de måtte derfor dele prisen. Roger Thoresen presenterte sin bacheloroppgave som hadde tittelen Vernutfordringer i lavspent microgrid med distribuert produksjon og var skrevet i samarbeid med TrønderEnergi Nett.

Etter det offisielle programmet var det tradisjonen tro skreimiddag med god drikke til.