Student- og vårmøte i NEF Trondheim

For syvende år på rad arrangerte NEF Trondheim gruppe et kombinert vår- og studentmøte, og møtet ble i år arrangert torsdag 7.mars 2019 på Prinsen hotell.

Interessen for årets vår- og studentmøte var dessverre ikke så stor som styret hadde håpet, for i år var det kun totalt 31 deltakere. Av disse var det 16 medlemmer, hvorav den ene prisvinnerne, og 13 studenter. I tillegg kom foredragsholder og den andre prisvinneren som ikke var medlem av NEF eller var student.

I år var det Powel AS som bidro med økonomisk støtte, noe som gjorde det mulig å ha en lav egenandel for studentene.

Først orienterte formann Ole Holm om NEF sin virksomhet, informasjon som var spesielt rettet mot studentene. Deretter var det overrekkelse av NEFs pris til beste elkraftstudent ved bachelor- og masterstudiet ved NTNU for avgangs-kullet 2018 og presentasjon av deres oppgaver. Beste bacherlorstudent var i 2018 Marit Riiber som presenterte sin bacheloroppgave ”Effektutfordringer i distribusjonsnettet grunnet elektrifisering”, mens prisen for beste masterstudent gikk til Øystein Stake Laengen som presenterte sin masteroppgave «Application of Monte Carlo Simulation to Power System Adequacy Assessment».

I tillegg til pengebeløp fikk vinnerne diplom og blomster.

På bildet ser vi prisvinnerne sammen med representanter for NTNU og NEF Trondheim. Fra venstre Vijay Venu Vadlamudi, Ole Holm, Øystein Stake Laengen  Marit Riiber og Halsten Aastebøl.

Siste post på det offisielle programmet var et spennende foredrag fra Kjetil Storset fra Powel AS, over temaet ”Fremtiden er elektrisk – tradisjonelle løsninger og tankesett må utfordres”.

Etter presentasjonene og faglig avslutning, var det tradisjonen tro skreimiddag med godt drikke til. Som barnemeny ble det servert ytrefilet av okse.