Stopp i NEF-møter

(foto: Skitterphoto.com)

15.03.2020: Alle møter i NEF-regi avlyses inntil videre på grunn av den pågående situasjonen med korona-smitte. Det vil bli informert i de enkelte grupper når aktiviteten starter opp igjen.

Ved spørsmål kontakt generalsekretær.