Elbillading på årsmøte i NEF Rogaland Gruppe

I forkant av NEF Rogaland Gruppes årsmøte 24. mai holdt Fredrik Lima fra Zaptec et meget godt foredrag om elbillading. Zaptec har utviklet et smart og skalerbart system for å styre og fordele tilgjengelig ladeeffekt. Dette muliggjør mange ladere på små kurser og styring av ladeeffekt gjennom døgnet. Særlig interessant var statistikk fra eksisterende installasjoner. Siden de fleste elbiler er lenge tilkoblet nettet er utnyttelsesgraden i mange tradisjonelle anlegg svært lav. Zaptec produserer sine ladesystemer i Norge og estimerer å omsette for 100 millioner i 2018.