Referat fra årsmøtet 2018

Representantskapsmøtet (ofte kalt R-møtet) er foreningens øverste organ. Det arrangeres normalt en gang i året og samler inntil 2 representanter fra hver av våre lokale grupper. Her velges det et fellesstyre og en president som drifter foreningen på landsbasis, mens de lokale gruppene har egne styrer. R-møtet i 2018 ble avholdt i Stavanger. Det rulleres hvilken gruppe som arrangerer R-møtet og i 2019 er det Oslo gruppe som skal arrangere møtet.

Mellom hvert representantskapsmøte er det fellesstyret, ledet av foreningens president, som sørger for de løpende forretningene.

Referat fra representantskapsmøte 2018