Pris til beste Bacheloroppgave UiA

Til tross for vanskelige sosiale forhold grunnet Covid-19 klarte NEF-Agder også i år å dele ut sin pris for beste Bacheloroppgave til tre fremragende studenter på Fornybar Energi linja – Universitetet i Agder. Studentene som mottok prisen er Vilde Lundh Andresen, Ola Vestvik og Tarald Nordfonn for oppgaven «Power performance modelling of airborne wind energy systems. An aproach utilizing artificial intelligence».

NEF-Agder gratulerer studentene og ønsker dem masse lykke til videre!

      

(fra venstre; Vilde Lundh Andresen, Ola Vestvik og Tarald Nordfonn)