Oslo gruppe – Energisystemer i bygg

Et av verdens mest avanserte energisystem for bygg er under oppføring i Kongsberg akkurat nå. Til høsten skal elevene starte på nye Vestsiden ungdomsskole i Kongberg. Det er en skole med solceller, batteri, bergvarmepumper, stort varmtvannslager og på toppen av det hele hydrogenproduksjon, -lagring og brenselsceller for å lage strøm igjen. Alt dette presenterte Hallvard Benum fra Kongsberg kommunale bygg for oss. Han hadde en unik detaljkunnskap om hele bygget og byggeprosessen. Skolen, som oppføres i heltre, er et plusshus. I det ligger det at bygget skal over levetiden produsere mer energi enn det forbruker, både i bygging og i drift.

Styringen av hele energisystemet er enda ikke klart, og skal utvikles i et nyoppstartet forskningsprosjekt. Siden det ikke finnes mange sammenlignbare (om noen) bygg i verden, så er det heller ikke styringssystemet hyllevare. Hallvard trekker frem et eksempel, at de vil forsøke å bruke brenselscellene mest i perioder med høyt forbruk av både strøm og varme, slik at spillvarmen fra dette systemet også kan utnyttes. Skolen kan ikke koble seg fra nettet, de er avhengige av elektrisitet fra nettet på vinteren og å kunne sende ut overskudd på sommeren.

Under de riktige omstendighetene så kan systemet tjene inn igjen investeringskostnaden i løpet av levetiden, og ikke bare den medgåtte energien til byggingen. Men det er noe usikkert, og heller ikke hovedmotivasjonen for å velge denne løsningen. Dette er et prosjekt som demonstrerer hvilke muligheter som finnes og viktige teknologier som kan bli sentrale i fremtiden. Prosjektet har fått Enovastøtte.