Medlemsmøte NEF Oslo gruppe 20. april 2017 om Norh Connect

Konserndirektør Edvard Lauen fra Agder Energi holdt foredrag om kabelforbindelsen mellom Norge og Skottland, North Connect på Oslo gruppes medlemsmøte 20. april. Møtet hadde 39 deltagere.

North Connect er planlagt som en 655 km lang HVDC forbindelse med en kapasitet på 1400 MW til en pris av 1,8 mrd EUR.
Lauen beskrev dette som Europas mest lønnsomme kabelprosjekt. Med et tilknyttingspunkt i Sima hevdes at behovet for forsterkninger i det norske sentralnettet er minimalt.
Siden Skottland har stengt alle sine kullfyrte kraftverk, og i stor grad har basert sin kraftforsyning på vindkraft vil kabelen i god inntjening både ved import og eksport.
Under diskusjonen ble to temaer berørt.
1) Hvorvidt kabelen vil føre til høye kraftpriser i Norge, til ulempe for norsk industri.
2) Om det er riktig at andre enn Statnett Skal eie og drive mellomlandsforbindelser. Det ble påpekt at produsenter, ikke bare norske, vil ta ut fortjeneste fra dette prosjektet og derved svekke det norske sentralnettets inntjening.

NEF-Edvard Lauen