Julemøte hos NEF Rogaland

NEF Rogaland Gruppe hadde julemøte torsdag 22.11.2018 i kantinen til Lyse på Tronsholen, Sandnes. Det var totalt 15 deltakere på møtet. Etter en god juletallerken m/riskrem, fikk vi et interessant foredrag av Lars Juhani Ådnanes fra Equinor. Tittelen på foredraget var «Vindpark på Snorre og Gullfaks».

Equinor og partnere på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne feltene med strøm fra flytende havvind. Olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner, som hver har en størrelse på 8 MW. Ådnanes ga en meget interessant presentasjon av planene, og ikke minst de utfordringene man står overfor av kraftsystemmessig art og hvordan man planlegger å løse disse.