Industrielle anlegg og årsmøte i Rogaland gruppe

Rogaland Gruppe hadde årsmøte i Lyse Elnetts lokaler på Tronsholen, Sandnes, tirsdag 28. mai.  Det var ni medlemmer til stede.  Aktiviteten i gruppen har vært god, med mange interessante temaer på møtene og godt oppmøte.  Det er 108 medlemmer i gruppen, et antall som har vært stabilt de siste fem årene.  Økonomien er også god.  Dette skyldes i stor grad at man har få kostnader, mye takket være at Lyse Elnett stiller lokaler til disposisjon for møtevirksomheten.  Mange takk til Lyse Elnett!

Før det ordinære årsmøtet hadde Eirik Molund, som er ansatt i Unitech, et interessant faglig innlegg der han fortalte litt om elektrotekniske beregninger og verneteknikk i industrielle anlegg. Han tok for seg noen eksempler på utfordringer man ser og hvordan man håndterer disse.  Eksempler på dette er høy kortslutningsytelse, kortslutningsberegninger, verneteknologi, lysbuestrømmer, inrush i transformatorer, støy fra store frekvensomformerdrifter, selektivitet og kaskadekobling av LV-brytere.  Det var absolutt mye av interesse for elektrofagfolk!

I tillegg til Eiriks innlegg ga daglig leder i Unitech Power Systems AS, Inge Bent Kindem, en orientering om bedriften.  Vi behøver ikke dra langt for å finne interessante bedrifter og foredragsholdere!