Foredrag om Skagerak Energilab

NEF Skiensfjordens gruppe avholdt temamøte på Skagerak Arena i Skien mandag 12.11.2018. Over 40 personer møtte opp for å høre Hendrik Landsverk fra Skagerak Nett og Stian Reite fra ABB fortelle om prosjektet Skagerak Energilab.

ODD er norges mest miljøvennlige fotballklubb og installerer nå solceller og batterier for å bli enda grønnere. Skagerak Nett og ABB ønsker å høste erfaringer med slik utrustning i nettet og ser for seg en rekke muligheter med energilagring.

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/konseptutredninger/skagerak-arena/

https://www.skageraknett.no/skagerak-energilab/category1560.html

https://www.odd.no/nyheter/skagerak-energilab