Energiteknikk tilbake i papirformat

NEFs Fellesstyre har besluttet at f.o.m. nr 7-2017 (ca. 24. oktober) vil medlemmene igjen få bladet på papir i posten. Tilgangen til det elektroniske formatet opprettholdes.

For resten av 2017 vil NEF sentralt betale for denne tjenesten.

Fra og med nr. 1-2018 vil Energiteknikk på papir igjen være inkludert i medlemskontingenten.

Fellesstyret håper at dette tilfredsstiller mange medlemmers ønske.