Elnett21 og elektrobane

NEF Rogaland hadde årets første medlemsmøte onsdag 4.3.2020. Erik Fercho Nesvold, faglig ansvarlig hos Avinor Sola lufthavn, fortalte om Avinors planer rundt Elnett21 og gav også en innføring i strømforsyning på flyplass, kalt elektrobane.

Erik orienterte om regelverk, strenge krav til belysning og reservekraft under forskjellige forhold. Sola lufthavn har imponerende store lengder høyspenningskabel som forsyner banelys.

Elnett21 er et samarbeid mellom Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly og Stavangerregionen Havn. Totalrammen er på 110 millioner NOK.

De 18 oppmøtte fikk en god innføring i både kraftbehov, fremtidsscenarioer og forskjellige måter å tilføre effekt inn i nettet.