Elektrifisering av skipsfart i NEF Rogaland gruppe

Frode Skaar fra Westcon Power & Automation holdt 13.03.2019 et timeslangt foredrag for NEF Rogaland gruppe om elektrifisering av skipsfart. Det ble bl.a. nevnt mange prosjekter som Westcon P&A jobber med, både faktiske bygg og konsepter. Det var 19 oppmøtte til foredraget.