Beste Bacheloroppgave ved Universitetet i Agder 2018

NEF’s hederspris ved Universitetet i Agder gikk til beste bachelor- oppgave ved linje «Fornybar energi».

Oppgaven hadde tittelen:«Reduksjon av isolasjonstykkelse ved bruk av faseskiftende materiale i yttervegg».

Beste Bacheloroppgave ved Universitetet i Agder 2018