Referat fra årsmøtet 2018

Representantskapsmøtet (ofte kalt R-møtet) er foreningens øverste organ. Det arrangeres normalt en gang i året og samler inntil 2 representanter fra hver av våre lokale grupper. Her velges det et fellesstyre og en president som drifter foreningen på landsbasis, mens de lokale gruppene har egne styrer. R-møtet i 2018 ble avholdt i Stavanger. Det rulleres hvilken gruppe som arrangerer R-møtet og i 2019 er det Oslo gruppe som skal arrangere møtet.

Mellom hvert representantskapsmøte er det fellesstyret, ledet av foreningens president, som sørger for de løpende forretningene.

Referat fra representantskapsmøte 2018


Elbillading på årsmøte i NEF Rogaland Gruppe

I forkant av NEF Rogaland Gruppes årsmøte 24. mai holdt Fredrik Lima fra Zaptec et meget godt foredrag om elbillading. Zaptec har utviklet et smart og skalerbart system for å styre og fordele tilgjengelig ladeeffekt. Dette muliggjør mange ladere på små kurser og styring av ladeeffekt gjennom døgnet. Særlig interessant var statistikk fra eksisterende installasjoner. Siden de fleste elbiler er lenge tilkoblet nettet er utnyttelsesgraden i mange tradisjonelle anlegg svært lav. Zaptec produserer sine ladesystemer i Norge og estimerer å omsette for 100 millioner i 2018.